Dostaliśmy unijne dofinansowanie!


Co prawda z listy rezerwowej WARP, ale cieszymy się bardzo!